Dit is het training subdomein van funmetelectronica.nl. Hier staan alle tutorials, inleidingen, schematics en meer! Dit subdomein is dan ook bedoelt om ondersteuning te geven aan alle onderwerpen die funmetelectronica.nl aanbied.

Naast de trainingen en tutorials biedt funmetelectronica.nl ook apparatuur aan in de webshop. Hier kunnen alle benodigde onderdelen gevonden worden die zijn gebruikt in de tutorials.

Ook biedt funmetelectronica.nl trainingen en scholingen aan met als specificatie op het middelbaar onderwijs voor docenten. Hobbyisten zijn ook meer dan welkom.

Op deze website zullen er ‘snippets’ code geplaats worden. Hieronder een voorbeeld van het gedeelte code dat bij elk Arduino programma als eerste geopend wordt:

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}