1. Home
  2. Docs
  3. Arduino Basis
  4. Inleiding Programmeren

Inleiding Programmeren

Arduino is officieel geschreven in de programmeertaal C++. Dit is een oude maar bruikbare programmeertaal waarin veel mogelijk is. Voor de meeste Arduino code zal de gebruiker genoeg hebben aan de standaard programmeertaal C. Hieronder staan belangrijke termen, functies en definities beschreven.

De software waarin we programmeren is Arduino IDE. Deze software is te downloaden via www.arduino.cc . De programmeertaal die hier gebruikt wordt, is gebaseerd op C en C++. Bij het programmeren moeten we ons aan vaste regels houden, anders begrijpt de computer je niet meer. Soms is het weglaten van een accolade al voldoende om het programma niet te laten werken. Een programma van Arduino noemen we een Sketch. Het programma bestaat uit minstens twee blokken: De void setup en de void loop te zien hieronder.

In deze inleiding zullen de meest belangrijke termen aan bod komen, te beginnen met de void setup en void loop.

Articles