1. Home
  2. Docs
  3. Arduino Gevorderd

Arduino Gevorderd

Welkom bij het begin van de training Arduino Gevorderd. In deze training gaan we kennis maken met vele verschillende shields, data logging, programmeermethodes en nog veel meer! Voor u aan deze training begint wordt het aangeraden om de voorkennis door te lezen.

Deze training is afgesloten met een wachtwoord voor mensen die via de scholingen de training volgen. Heb je een scholing gevolgd of wil je toegang tot de training? Mail dan naar:

info@funmetelectronica.nl

Articles