1. Home
 2. Docs
 3. Arduino Basis
 4. Inleiding Programmeren
 5. Logische berekeningen

Logische berekeningen

Logische berekeningen (Boolean operators) zijn vergelijkingen waarbij de uitkomst waar of niet waar is. Ze worden vaak gebruikt in if opdrachten om verschillende condities met elkaar te vergelijken:

 1. && Logische en (and): if (x>0 && x<5)
  Waar als beide vergelijkingen waar zijn.
 2. || Logische of (or): if (x>0 || y>0)
  Waar als een van de twee waar is.
 3. ! Logische niet (not): if (!x > 0)
  Waar als de vergelijking niet waar is.