1. Home
  2. Docs
  3. Arduino Basis
  4. Inleiding Programmeren
  5. Digitale functies

Digitale functies

Arduino heeft speciale functies voor de digitale pinnetjes.

pinMode(pin, mode)

Stelt een bepaalde pin in als output of als input.
Voorbeeld:

digitalWrite(pin, value)

Zet een bepaalde pin hoog (HIGH) of laag (LOW).
Voorbeeld:

digitalRead(pin)

Leest of een pin hoog of laag staat.
Voorbeeld: