1. Home
  2. Docs
  3. Arduino Basis
  4. Inleiding Programmeren
  5. Besturingsstructuren

Besturingsstructuren

if (conditie) {….}

Bij deze opdracht wordt gecontroleerd of de conditie die tussen de haakjes staat waar is. Als dat zo is wordt de actie uitgevoerd die tussen de accolades staat. Zo niet, dan wordt de actie overgeslagen.
Voorbeeld:

if….else

Hier wordt gekozen tussen twee condities. Als de ene waar is, doe {…..} anders doe {——}
Voorbeeld:

Je kan het nog verder uitbreiden. Let goed op de haakjes en puntkomma’s.
Voorbeeld:

for (variabele; voorwaarde; vermeerdering of vermindering;)

Laat je een stukje programma een bepaald aantal keren uitvoeren.
Voorbeeld:

while (variabele)

Lijkt wel wat op de for loop. Doe iets zolang aan een bepaalde voorwaarde voldaan wordt. Wordt er niet aan de voorwaarde voldaan dan wordt het blokje overgeslagen.
Voorbeeld: