1. Home
  2. Docs
  3. Arduino Basis
  4. Inleiding Programmeren
  5. Speciale Tekens

Speciale Tekens

Arduino gebruikt een aantal verplichte speciale tekens:

  1. ; Puntkomma. Iedere programmaregel moet worden afgesloten met een puntkomma. Een vergeten puntkomma zorgt ervoor dat een
    programma niet werkt.
  2. {} Accolades. Een accolade geeft het begin en einde van een blok informatie weer. Binnen een blok accolades kunnen meerdere kleine blokken met eigen accolades voorkomen.
  3. // Regel commentaar. In elke regel kan je // plaatsen. De regel achter de // wordt niet meer gelezen door Arduino. Handig voor uitleg/commentaar. Maar het kan ook gebruikt worden om een programmaregel (tijdelijk) uit te schakelen.
  4. /*….*/ Commentaarblok. Als je uitleg of commentaar over meerdere regels wilt schrijven kan je gebruik maken van de tekens voor commentaar blok. Uitleg over het programma is, zeker voor anderen, heel handig.